Hướng dẫn cài đặt Laravel 5.5

13 Jan 2018
Submitted by Tung Nguyen
Hướng dẫn cài đặt Laravel 5.5

 

Laravel là một PHP framework  mã nguồn mở và miễn phí, được phát triển bởi Taylor Otwell và nhắm vào mục tiêu hỗ trợ phát triển các ứng dụng web theo kiếm trúc model-view-controller (MVC). Những tính năng nổi bật của Laravel bao gồm cú pháp dễ hiểu – rõ ràng , một hệ thống đóng gói modular và quản lý gói phụ thuộc, nhiều cách khác nhau để truy cập vào các cơ sở dữ liệu quan hệ, nhiều tiện ích khác nhau hỗ trợ việc triển khai vào bảo trì ứng dụng.

Vào khoảng Tháng 3 năm 2015, các lập trình viên đã có một cuộc bình chọn PHP framework phổ biến nhất, Laravel đã giành vị trí quán quân cho PHP framework phổ biến nhất năm 2015, theo sau lần lượt là Symfony2, Nette, CodeIgniter, Yii2 vào một số khác. Trước đó, Tháng 8 2014, Laravel đã trở thành project PHP phổ biến nhất và được theo dõi nhiều nhất trên Github.

Laravel được phát hành theo giấy phép MIT, với source code được lưu trữ tại Github.

Laravel hiện đang là framework tốt nhất, đứng TOP 1 trong 3 năm liền trên bảng xếp hạng các Framework tốt nhất. Tại Việt Nam nhu cầu tuyển dụng ứng viên Laravel rất nhiều, nếu bạn có khả năng về Laravel Framework, bạn sẽ được các nhà tuyển dụng săn đón nồng nhiệt, đây sẽ là cơ hội nghề nghiệp rất lớn dành cho bạn.

 

1. Chuẩn bị

 

 

2. Yêu cầu

Laravel phiên bản 5.5 yêu cầu 

  • PHP >= 7.0.0
  • OpenSSL PHP Extension
  • PDO PHP Extension
  • Mbstring PHP Extension
  • Tokenizer PHP Extension
  • XML PHP Extension

 

 

3. Cài đặt

3.1 Cài xampp: cài vào ổ C máy

huong-dan-cai-dat-laravel-53-tren-windows-b1-cai-dat-xampp

3.2 Cài composer: Khi cài composer, sẽ hỏi chọn đường dẫn file php.exe trên máy.

Nếu cài ở ổ C:\xampp thì file php.exe nó sẽ nằm ở trong C:\xampp\php\php.exe

huong-dan-cai-dat-laravel-53-tren-windows-b1-cai-dat-composer-cho-laravel

3.3 Cài đặt Laravel: 

Đầu tiên download trình cài đặt Laravel sử dụng Composer

composer global require "laravel/installer"

Mở cmd, gõ lệnh sau:

cd C:\xampp\htdocs

Để tạo project laravel ta dùng lệnh sau

composer create-project laravel/laravel ten-project-cua-ban --prefer-dist

Với "ten-project-cua-ban" là tên project bạn muốn tạo. Ví dụ "laravel5"

Sau khi chạy lệnh trên chờ một thời gian sau khi tiến trình chạy xong, bạn sẽ thấy thư mục chứa project laravel5.

Vào trình duyệt gõ đường dẫn http://localhost/laravel5/public, nếu bạn thấy hiện ra như dưới đây là bạn đã cài đặt thành công.

 

Hướng dẫn cài đặt Laravel 5

 

Facebook Comments

Contact

Nguyễn Thanh Tùng

“Một lập trình viên mất một tháng để làm xong việc thì với 2 lập trình viên sẽ là 2 tháng.”

zthanhtungz@gmail.com

Facebook